Föreläsning om att bemöta & bemötas!

Denna föreläsningen tar upp om att bemöta och bemötas i olika situationer i vardagen. Hela livet består av olika möten med människor. Vi kommer från olika förhållande och omständigheter. Vi har olika erfarenheter och vi upplever saker olika. Den här föreläsningen tar upp om att bemötas och att bemöta andra människor.

Ofta dömer vi innan vi har hela bilden klar för oss. Ibland har vi redan bestämt hur ett möte ska bli innan vi haft mötet med personen/personerna. ”Det kommer att gå jättedåligt” vi har redan bestämt oss innan vi ens har haft vårt möte hur det ska bli.Vi har två öron och en mun. Är det kanske så att vi ibland behöver lära oss att lyssna lite mer än vi pratar. Tar vi oss tid att lyssna och ta in alla information.

Föreläsningen anpassas till vilken målgrupp föreläsningen riktar sig till.

Olika målgrupper:

  • Föräldrar
  • Ungdomar / elever
  • Lärare / ungdomsledare
  • Chefer
  • Privatpersoner
  • Ledare i föreningar
  • Vårdpersonal
  • Olika yrkesgrupper

Föreläsningen kan ordnas i form av studiecirkel eller som enskild föreläsning.