Kraften i positivt tänkande- möjlighetens land!

Hur hanterar jag det som händer mig i livet! Hur väljer jag att se på det som händer mig i så väl yrkeslivet som privatlivet. Hur kommer det sig att vi är så snabba på att fokusera på de dåliga saker som händer oss. Vi letar fel och brister hos varandra i stället för att se de bra sakerna. Vi är också snabba på att påpeka negativa saker både om oss själva och andra.

Föreläsningen tar upp om hur vi kan välja att fokusera på positiva saker och lyfta fram det som är bra även om situationen inte är just som vi önskar att den var. Var inte så hård mot dig själv, det är inte farligt att misslyckas. Att misslyckas är bara en omväg till att lyckas. Vänd dina motgångar till medgångar. Föreläsningen tar också upp vikten av att sätta upp mål och att ha en handlingsplan.

Vill du bli en positivare människa! Då är denna föreläsning ett första steg för att få redskap till att börja förändra ditt tankesätt. Positivt tänkande kan du använda dig av för att underlätta såväl din vardag som i ditt yrkesliv.

Vi anpassa föreläsningen efter behov och önskemål.

Föreläsningen vänder sig till:

  • Föräldrar
  • Studieförbund
  • Ungdomar / elever
  • Lärare / ungdomsledare
  • Chefer
  • Privatpersoner
  • Ledare i föreningar
  • Vårdpersonal
  • Olika yrkesgrupper

Föreläsningen kan ordnas i form av studiecirkel eller som enskild föreläsning.

Välkommen att kontakta oss så arrangerar vi en unik föreläsning!